Slikker Arbo Zorg

Home

Slikker Arbo Zorg is opgericht door Wim Slikker, zelfstandig bedrijfsarts. Mijn uitgangspunt is dat de bedrijfsarts, de leidinggevende en de werknemer zich samen moeten focussen op de mogelijkheden voor inzetbaarheid van de werknemer bij ziekte. Ziekte is geen keuze, verzuim is dat wel. Het is daarom voor zowel werknemer als werkgever essentieel dat er binnen een organisatie verzuimbeleid ontwikkeld wordt.

Een goed verzuimbeleid gaat er van uit dat:

Kortom, houd de zaag scherp!

In een goed verzuimbeleid is aandacht voor zaken die te maken hebben met verzuimpreventie en verzuimbegeleiding en duurzame inzetbaarheid. Ik heb 30 jaar geneeskundige ervaring, 20 jaar als huisarts en 10 jaar als geregistreerd bedrijfsarts, en kan daarom als geen ander adviezen geven op dit gebied. Als bedrijfsarts heb ik ruime ervaring met verzuimpreventie en – begeleiding in industrie, transport, kinderopvang, onderwijs, en zorg. Daarnaast heb ik veel ervaring met het begeleiden van werknemers met chronische aandoeningen en heeft de inzetbaarheid van de oudere werknemer mijn aandacht.

Alleen als bedrijfsarts, werkgever en werknemer zorgvuldig met elkaar communiceren en samenwerken is het mogelijk ervoor te zorgen dat er bij ziekte zo weinig mogelijk uitval is.